Regulamin

Zlecając mi wykonanie tłumaczenia, zgadzają się Państwo z poniższym regulaminem, który ma na celu zapewnienie przejrzystej współpracy.

1. Po otrzymaniu potwierdzenia od klienta tłumacz rozpoczyna realizację zlecenia i od tego momentu nie ma możliwości wycofania się z zawartej umowy (ustalona kwota przypada do zapłaty).

2. Klient powinien potwierdzić odbiór tłumaczenia w ciągu 48 godzin. Jeśli tego nie zrobi, zakłada się, że tłumaczenie zostało otrzymane.

3. Reklamacje zgłasza się w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania tłumaczenia.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana za słuszną, tłumacz zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad.

Rozliczenie
  • Jednostką rozliczeniową jest słowo, linijka lub strona 1800 znaków (łącznie ze spacjami). We wszystkich przypadkach rozliczenie następuje na podstawie tekstu wyjściowego.
  • Kwota do zapłaty jest kwotą, która ma wpłynąć na moje konto i nie jest kwotą obejmującą opłaty za przelew. Koszty przelewu ponosi zleceniodawca.
  • Oprócz przelewów na moje polskie konto bankowe akceptuję również płatności Moneybookers i PayPal.kbk

Warszawa, Polska